picture

Slivenecký mramor

Více informací zde

picture

Mramor

Kompletní nabídku všech dostupných mramorů naleznete zde.

picture

Žula

Celistvou nabídku různých druhů žuly naleznete zde.

picture

Travertin

Vyberte si ten svůj z bahaté nabídky zde.

picture

Onyx

Prohlédněte si naši bohatou nabídku onyxu zde.

O společnosti

Nejvýznamnějším z barrandienských mramorů, a jedním z našich mramorů vůbec, byl a je mramor slivenecký z pražského souvrství (stupeň prag) spodního devonu. Je vázán na narůžovělé až červené (ale i šedé, hnědé aj.) biodetritické, převážně krinoidové, lavicovité vápence slivenecké, odkryté v lomu Cikánka u stejnojmenné samoty jz. Slivence. Lámat ho zde pravděpodobně začal Řád křižovníků s červenou hvězdou, jimž ves Slivenec spolu s okolními pozemky od r. 1253 patřila. Lom později pronajímali různým pražským nebo místním kameníkům, až ho r. 1923 prodali firmě Spojené pražské továrny na staviva (později Prastav), která ho vlastnila až do znárodnění v r. 1946. Potom lom vystřídal několik vlastníků. Současný vlastník společnost Mramor Slivenec a.s. je známa tím, že ji vedou lidé mající ke kameni skutečný vztah, proto také dochází k postupnému rozvoji nejen společnosti, ale i samotného výrobního programu.

Výrobní program společnosti zahrnuje vnější fasádní obklady, vnitřní obklady, obklady schodišťových stupňů, masivní stupně, obklady soklů a sárek, dále formátové, šablonové, pásové, atypické a anglické dlažby, obklady vnitřních i vnějších parapetů. Společnost vyrábí i žulové a mramorové kuchyňské a koupelnové desky včetně výřezů pro dřezy, umyvadla a baterie, stolky, barové pulty, masivní prvky a prosily, stejně jako obklady krbů v úzké spolupráci s krbaři. Velmi důležitá je i výroba mozaikových kostek, dále obrubníků, krajníků, stavebního, lomového, soklového, základového a záhozového kamene. Zcela specifická je výroba příměrných a rýsovacích desek, určených pro přesné měření.

Slivenecký mramor

Slivenecký mramor