picture

Slivenecký mramor

Více informací zde

picture

Mramor

Kompletní nabídku všech dostupných mramorů naleznete zde.

picture

Žula

Celistvou nabídku různých druhů žuly naleznete zde.

picture

Travertin

Vyberte si ten svůj z bahaté nabídky zde.

picture

Onyx

Prohlédněte si naši bohatou nabídku onyxu zde.

Specifikace Sliveneckého mramoru

Slivenecký mramor patří mezi nejpoužívanější české mramory.

Vyznačuje se vývojem narůžovělých až červených, jemně zrnitých vápenců. Je unikátní svou barevnou různorodostí, která je dána chemickým složením.

Barevné odstíny materiálu přecházejí od šedé, šedozelené, narůžovělé, fialové až po červenohnědé.

Slivenecký mramor se používal a používá k architektonickým, sochařským nebo jiným účelům především v Praze, a jinde u nás; v minulosti byl vyvážen i do ciziny. Ve středověku byl v Praze použit v chrámu sv. Víta a v původním křižovnickém špitálu a kostele. V období renesance z něj byla vytvořena Krocínova kašna a náhrobek Tycho de Brahe v Týnském chrámu. Zvlášť intenzivně byl slivenecký mramor používán v období baroka k výzdobě kostelů a klášterů (nejbohatší výzdoba je v novém křižovnickém kostele sv. Františka). Z téhož období pochází i nejkrásnější pražský barokní náhrobek J. V. Vratislava z Mitrovic v kostele sv. Jakuba. V období klasicismu byl slivenecký mramor použit ve vestibulu nynějšího Tylova divadla.

V první polovině 20. století byl slivenecký mramor používán na obklady, zábradlí, sloupy a někdy i stupně a dlažby v řadě dalších veřejných budov, zejména v ministerstvech, bankách, spořitelnách, pojišťovnách, nejreprezentativněji asi v Národném památníku na Žižkově. Mimo tyto interiérové práce nalezl po 1. světové válce uplatnění i na kvádrový obklad průčelí budov (např. býv. YMCY, Všeobecného pensijního ústavu, Dělnické úrazové pojišťovny aj.). Po válečné stagnaci 40. let začal být slivenecký mramor opět používán k vnitřním obkladům řady nových staveb (Smíchovské nádraží, stanice metra Sokolovská, I. P. Pavlova a Staroměstská) anebo k rekonstrukcím staveb starších (Česká spořitelna, Národní divadlo aj).

Slivenecký mramor - barvy mramoru Slivenecký mramor - barvy mramoru

Slivenecký mramor - barvy mramoru Slivenecký mramor - barvy mramoru

Slivenecký mramor - barvy mramoru

Měrná hmotnost

2,732 g/cm3

Nasákavost do ustálení hmotnosti

0,23 %

Pevnost v tlaku vysušeného kamene

185 MPa

Pevnost v tlaku nasáklého kamene

166 Mpa

Pevnost v tahu a ohybu vysušeného kamene

17,7 MPa

Pevnost v tahu a ohybu násáklého kamene

15,9 MPa

Obrusnost

>0,485 cm

Cena za 1m3 (cena bez DPH)

30 000,-

.

 

Slivenecký mramor

Slivenecký mramor